👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva referat

Skapad 2019-08-30 12:28 i Ytterbyskolan Kungälv
skriva
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
E
C
A
Skriva
Jag har läst texten, plockat ut fakta och skrivit mitt referat med hjälp av dessa.
Jag har läst texten, plockat ut viktiga fakta och skrivit mitt referat med hjälp av dessa.
Jag har läst texten, plockat ut viktiga och relevanta fakta och skrivit mitt referat med hjälp av dessa.
Mitt referat återger i stora drag det som står i texten.
Mitt referat återger på ett utvecklat sätt det som ståt i texten.
Mitt referat återger på ett välutvecklat sätt det som står i texten.
Mitt referat har en viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till typen av text, skrivregler och struktur.
Mitt referat har relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till typen av text, skrivregler och struktur.
Mitt referat har god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till typen av text, skrivregler och struktur.
Referatet innehåller enkla förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur.
Referatet innehåller utvecklade förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur.
Referatet innehåller välutvecklade och nyanserade förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur.