👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stolen på stranden

Skapad 2019-09-06 08:16 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Matris till skrivuppgiften "stolen på stranden"
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska

Rubrik 1

På väg
E
C
A
Aspekt 1
Innehåll
Använder bilden. I texten finns enkla gestaltande beskrivningar.
Använder bilden. I texten finns passande gestaltande beskrivningar.
Använder bilden. I texten finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar.
Aspekt 2
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande
Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur. Textbindningen är välutvecklad.
Aspekt 3
Språk, stil och skriv- regler
Ordvalet är lämpligt. Följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på en viss stilistisk medvetenhet. Följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet. Följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Aspekt 4
Helhetsbedömning
Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikations- situation.
Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations- Situation.
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations- situation.