Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska övergripande matris åk 7 - 9

Skapad 2011-10-03 16:02 i Friskolan Metis Unikum Piloter VT17
Övergripande bedömning i svenska
Grundskola 7 – 9 Svenska

Här beskrivs fortlöpande hur långt du nått i kunskapskraven i svenska

Läsa och skriva

På väg mot E-kvalité
E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
1
- lästeknik
Du kan med stöd läsa skönlitteratur och sakprosatexter och med stöd välja och använda lässtrategier.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt och välja och använda lässtrategier.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier.
2a
- läsförståelse, sammanfatta innehåll,
Du kan med stöd göra enkla sammanfattningar av textens innehåll.
Du visar grundläggande läsförståelse genom att i huvudsak göra enkla sammanfattningar av textens innehåll.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av textens innehåll.
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av textens innehåll.
2b
- läsförståelse, tolka budskap
Du kan med stöd föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
3
- språkbruk
Du kan med stöd skriva med enkel textbindning. Du kan med stöd anpassa ditt språk till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
4
- beskrivningar
Du kan med stöd skriva enkla gestaltande beskrivningar och din text innehåller till viss del enkla berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Din text innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Din text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Din text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
5
- samspel mellan olika texttyper och medier
Du kan med stöd förstärka och levandegöra textens budskap genom att kombinera texten med estetiska uttryck och medier.
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt förstärka och levandegöra textens budskap genom att kombinera texten med estetiska uttryck och medier.
Du kan på ett ändamålsenligt sätt förstärka och levandegöra textens budskap genom att kombinera texten med estetiska uttryck och medier.
Du kan på ett ändamålsenligt och effektivt sätt förstärka och levandegöra textens budskap genom att kombinera texten med estetiska uttryck och medier.
6
- ge respons
Du kan med stöd ge enkla omdömen om en text.
Du kan ge enkla omdömen om en text.
Du kan ge utvecklade omdömen om en text.
Du kan ge utvecklade och nyanserade omdömen om en text.
7
- ta emot respons
Du kan med stöd bearbeta texten mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texten mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texten mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett realativt väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texten mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Informationssökning och källkritik

På väg mot E-kvalité
E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
8
- söka, välja ut
Du kan med stöd söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka och välja ut information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka och välja ut information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
9
- sammanställning av information
Din sammanställning innehåller till viss del enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Din sammanställning innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Din sammanställning innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Din sammanställning innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Tala, lyssna och samtala

På väg mot E-kvalité
E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
10
- samtala, diskutera, argumentera
Du kan med stöd samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
11
- muntlig framställning
Du kan med stöd förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Språkbruk

På väg mot E-kvalité
E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
12
- språkhistoria
Du kan med stöd föra enkla resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt med stöd jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemnag om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
13
- litteraturhistoria
Du kan med stöd föra enkla resonemang om något verk med kopplingar till författaren och med stöd dra slutsatser historiskt och kulturellt.
Du kan föra enkla resonemang om något verk med kopplingar till författaren och till viss del dra slutsatser historiskt och kulturellt.
Du kan föra utvecklade resonemang om något verk med kopplingar till författaren och relativt väl dra slutsatser historiskt och kulturellt.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om något verk med kopplingar till författaren och dra väl underbyggda slutsatser historiskt och kulturellt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: