Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsten att påverka och skönlitterär läsning

Skapad 2019-09-14 18:58 i Blåklintskolan Mjölby
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

E
C
A
Läsförståelse
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter,orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
Gruppdiskussion och boksamtal
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Argumenterande tal
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Insändare
Du kan skriva en insändare där din åsikt tydligt framgår. Texten har viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Du kan skriva en insändare med en tydlig tes och utvecklade argument. Texten har en passande inledning och avslutning samt relativt god språklig variation
Du kan skriva en insändare med en tydlig tes, välutvecklade argument samt motargument som bemöts. Du har en genomtänkt struktur i din text med en träffande inledning och avslutning. Texten har god språklig variation. .kunskapskrav svenska
Respons på andras texter och bearbetning av egen text
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Berättande text
Du kan skriva en berättande text med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Din text innehåller enkla gestaltande beskrivningar
Du kan skriva en berättande text med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Din text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar
Du kan skriva en berättande text med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Din text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: