Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rasmus + Malin = sant

Skapad 2019-09-20 09:33 i Laröds skola Helsingborg
Bokcirklar i år 7. Vi läser en gemensam bok och har boksamtal som också innehåller skriftliga moment. Alla gör en skrivuppgift som lämnas in renskriven. Samtliga skrivuppgifter lämnas in på anvisad tid i classroom.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Skrivteknik
Eleven kan skriva texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp...
Eleven kan skriva texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp...
Eleven kan skriva texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp...
Språkregler
...och i huvudsak anpassning till språkliga normer och strukturer.
.. och relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
.... och väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: