Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris Laborationer

Skapad 2019-09-23 09:21 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Kemi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Frågeställning
Du kan med hjälp komma fram til en enkel frågeställning som går att undersöka systematiskt och där resultatet går att mäta
Du kan med lite hjälp formulerat en enkel frågeställning som går att arbeta systematiskt utifrån och där resultatet går att mäta.
Du kan formulerat en enkel frågeställning som går att arbeta systematiskt utifrån och där resultatet går att mäta.
Genomförande
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Du använder utrustningen på ett säkert sätt och ändamålsenligt sätt
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Du använder utrustningen på ett säkert sätt, ändamålsenligt och effektivt sätt
Resultat och Slutsat
Du redovisar ditt resultat.
Du redovisar ditt resultat i en tabell.
Slutsats
Du drar en enkelslutsats och svarar på din frågeställning. Med hjälp så kan du koppla dina resultat till fakta kunskaper inom området
Du drar en slutsats och svarar på din frågeställning samt att du i ditt svar jämför dina resultat. Med lite hjälp så kan du koppla dina resultat till fakta kunskaper inom området
Du drar en slutsats och svarar på din frågeställning samt att du i ditt svar jämför dina resultat siffror och resonerar kring dina värden. Du kan koppla dina resultat till fakta kunskaper inom området
Felkällor och förbättringar
Du ger förslag på hur undersökningen kan förbättras eller ger förslag på en felkälla
Du ger förslag på hur undersäkningen kan förbättras, samt förklarar varför din undersökning blir mer trovärdig med dina förbättringar eller Du ger förslag på en felkälla samt anger hur du kan göra för att undvika den.
Du ger förslag på hur undersäkningen kan förbättras, samt förklarar varför din undersökning blir mer trovärdig med dina förbättringar och Du ger förslag på en felkälla samt anger hur du kan göra för att undvika den
Dokumentation
I din dokumentation så kan man förstå hur du har gjort, men vissa delar saknas
I din dokumentation så förstår man hur du gjort och alla delar är med och du använder en del förtydligande bilder då det behöv
Din dokumentation är tydlig och väl strukturerad. Alla delar är med och du använder förtydligande bilder och tabeller där det behövs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: