Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nk1b - Block 1 IKEA-caset

Skapad 2019-09-23 09:25 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Naturkunskap

Uppgift Haloumi-caset

E
C
A
Aspekt 1 -
Du förklarar översiktligt bakgrunden till varför IKEA gett som förslag att upphöra servera kött. Du har minst någon källa.
Du förklarar utförligt ( i flera led) flera olika aspekter varför IKEA gett som förslag att upphöra servera kött. Du har flera källor.
Du förklarar utförligt och nyanserat bakgrunden till varför IKEA gett som förslag att upphöra servera kött. Du har flera källor, som är noga hänvisade till.
Aspekt 2
Du diskuterar översiktligt konsekvenserna för (IKEA), samhället och miljön. Du har minst någon källa.
Du diskuterar utförligt konsekvenserna för samhället om IKEA väljer att byta kött mot haloumi. Du har flera källor.
Du diskuterar utförligt och nyanserat konsekvenserna för (IKEA), samhället och miljön. Du har flera källor, som är noga hänvisade till.
Aspekt 3
Du använder enkla kunskaper om naturvetenskap för att ge förslag på konsekvenser för (IKEA), samhället och miljön.
Du använder kunskaper om naturvetenskap för att ge utförliga förslag på konsekvenser för (IKEA), samhället och miljön. Det finns inga större fel i texten.
Du använder kunskaper om naturvetenskap och ett naturvetenskapligt språk för att ge utförliga och komplexa förslag på konsekvenser för (IKEA), samhället och miljön. Faktamässigt finns det inget att anmärka på.
Aspekt 4
Utifrån ett tänk kring hållbar utveckling ger du enkla förslag på handlingsalternativ och ställningstaganden och ger enkla argument för detta.
Utifrån ett tänk kring hållbar utveckling ger du utförliga förslag på handlingsalternativ och ställningstaganden och ger välgrundade argument för detta.
Utifrån ett tänk kring hållbar utveckling ger du utförliga förslag på handlingsalternativ och ställningstaganden och ger välgrundade och nyanserade argument för detta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: