Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter

Skapad 2019-09-26 16:07 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Bedömningsmatris utifrån provet om mänskliga rättigheter.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
E
C
A
Mänskliga rättigheter
Det fanns någon redogörelse för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse, samt något exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Det fanns en tydlig redogörelse för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse, samt flera exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Det fanns en tydlig redogörelse för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse, samt flera exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Användning av begrepp
Det fanns några ämnesspecifika begrepp i texten.
Det fanns flera ämnesspecifika begrepp i texten.
Det fanns flera ämnesspecifika begrepp i texten som användes på ett välfungerande sätt, vilket lyfte texten.
Uttrycka dina ståndpunkter och resonera kring de mänskliga rättigheterna
Det fanns enkla resonemang kring de mänskliga rättigheterna. Svaren var kortfattade och skrivna i ett led.
Det fanns utvecklade och underbyggda resonemang kring de mänskliga rättigheterna. Svaren var utvecklade med flera exempel.
Det fanns välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring de mänskliga rättigheterna. Svaren var utvecklade med flera välvalda exempel, samt skrivna i flera led.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: