Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva faktatext åk 5

Skapad 2019-09-27 13:34 i Dalabergsskolan Uddevalla
Det här är en matris som förtydligar kunskapskraven i svenska, delmomentet skriva.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska

Det här är en matris som förtydligar kunskapskraven i svenska, delmomentet skriva.

Skriva

  • Gr lgr11   kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
övar
enkel
utvecklad
välutvecklad
Faktatext
Söka, välja ut och sammanställa information från olika källor. Helhetsbedömning.
Jag kan tillsammans med en vuxen söka information i böcker/Internet och göra en enkel sammanställning.
Jag kan söka information i böcker/Internet från en källa i taget och göra en enkel sammanställning.
Jag kan söka information från olika källor ex faktaböcker, uppslagsverk och hemsidor. Jag kan göra sammanställning.
Jag kan effektivt söka information från olika källor ex faktaböcker, uppslagsverk och hemsidor. Jag kan göra en sammanställning.
Struktur
uppbyggnad
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår och jag binder ihop enkla meningar.
Jag kan skriva en enkel text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår och jag binder ihop enkla meningar.
Jag kan skriva en utvecklad text där strukturen är tydlig. Jag berättar oftast tydligt så att andra förstår. Jag skriver varierade meningar.
Jag kan skriva en välutvecklad text där strukturen är tydlig och har ett bra flyt. Jag berättar tydligt så att andra förstår. Jag skriver korrekta och varierade meningar.
Innehåll
viktig information
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text med den viktigaste informationen.
Jag kan skriva en enkel text med den viktigaste informationen.
Jag kan skriva en utvecklad text där mer relevant information finns med.
Jag kan skriva en välutvecklad text där mer relevant information finns med. Jag beskriver detaljer och ger tydliga exempel.
Skiljetecken
skrivregler
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag använder oftast skiljetecken på rätt plats.
Jag använder skiljetecken med säkerhet.
Språk
språklig variation, meningsbyggnad
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva texter där jag ibland varierar mitt ordval. Orden i meningen är ofta i rätt ordning.
Jag kan skriva en enkel text där jag ibland varierar mitt ordval. Orden i meningen är ofta i rätt ordning.
Jag kan skriva utvecklade texter där ordvalet är ganska varierat. Orden i meningarna är oftast i rätt ordning. Meningarna är olika långa, innehåller sambandsord och börjar på olika sätt.
Jag kan skriva välutvecklade texter med passande och varierat ordval. Jag skriver korrekta och varierade meningar som börjar på olika sätt, innehåller både huvudsats och bisats.
tempus
dåtid/nutid/framtid
Tempus används oftast rätt när en vuxen hjälper till.
Tempus används rätt med stöd av modelltext.
Tempus används oftast rätt.
Tempus används rätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: