Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ATT BÖRJA BLI VUXEN

Skapad 2019-10-01 14:26 i Vårbyskolan Huddinge
MATRIS I BIOLOGI - arbetsområde "att bli vuxen"
Grundskola 6 Biologi

KROPP OCH HÄLSA

 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
E
Grundläggande kunskaper Få fakta, begrepp, exempel, beskrivningar (BREDD) Få och korta samband, orsaker, frågeställningar, diskussioner och resonemang (DJUP)
C
Goda kunskaper Flera fakta, begrepp, exempel, beskrivningar (BREDD) Flera och längre samband, orsaker, frågeställningar, diskussioner och resonemang (DJUP)
A
Mycket goda kunskaper Många fakta, begrepp, exempel, beskrivningar (BREDD) Många och långa samband, orsaker, frågeställningar, diskussioner och resonemang (DJUP)
STRESS - psykisk och fysisk hälsa
-uppgift 2 -uppgift 3
 • Bi  4-6
 • Bi  E 6
Få fakta om hur kroppen fungerar under stress. Få exempel med få enkla begrepp hur man kan minska stress.
Flera fakta om hur kroppen fungerar under stress. Flera exempel med flera begrepp om hur man kan minska stress.
ORGAN - namn, funktion och samverkan
-uppgift 4 (tjej, båda och kille) -uppgift 6
 • Bi  4-6
 • Bi  E 6
Få fakta och exempel om pubertet och graviditet.
Fler fakta och exempel om pubertet och graviditet.
KROPP - menstruation och reproduktion
-uppgift 5 -uppgift 7
 • Bi  4-6
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
Få beskrivningar med få enkla begrepp och exempel om kroppens funktion under menstruation och om hur ett barn blir till. Få samband och orsaker.
Flera beskrivningar med specifika begrepp och exempel om kroppens funktion under menstruation och om hur ett barn blir till. Flera samband och orsaker.
Många beskrivningar med ämnesspecifika begrepp och exempel om kroppens funktion under menstruation och om hur ett barn blir till. Många och långa samband och orsaker.
LIVSCYKEL - konsekvens
- extrauppgiften
 • Bi  4-6
 • Bi  E 6
Kort exempel om att inte kunna blir med barn eller att mänskligheten kan komma dö ut.
Längre samband om att inte kunna blir med barn och att mänsklighet kan komma dö ut och följder eller anpassning av detta
Långt samband om att inte kunna blir med barn och att mänskligheten kan dö ut och andra följder att detta samt anpassning för överlevnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: