Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2019-10-01 19:50 i Vidhögeskolan Varberg
Grundskola 4 – 6

Koppling till kursplanen

 • Sh  4-6   Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Sh  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6   Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6   I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 6   Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
 • Sh  E 6   Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
 • Sh  C 6   Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  C 6   Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
 • Sh  C 6   I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Sh  C 6   Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
 • Sh  C 6   Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
 • Sh  A 6   Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  A 6   Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
 • Sh  A 6   I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
 • Sh  A 6   Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
 • Sh  A 6   Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta- och begreppskunskaper
I uppgifter av typen "para ihop rätt begrepp med rätt beskrivning" eller "fyll i rätt begrepp i luckorna" får eleven mer än hälften rätt.
I uppgifter av typen "para ihop rätt begrepp med rätt beskrivning" eller "fyll i rätt begrepp i luckorna" får eleven de flesta rätt
I uppgifter av typen "para ihop rätt begrepp med rätt beskrivning" eller "fyll i rätt begrepp i luckorna" får eleven alla rätt
Använda begrepp
I frågor, svar, beskrivningar och resonemang förstår och använder eleven några ämnesbegrepp korrekt
I frågor, svar, beskrivningar och resonemang förstår och använder eleven flera ämnesbegrepp korrekt
I frågor, svar, beskrivningar och resonemang förstår och använder eleven många ämnesbegrepp korrekt
Lagar och regler
Eleven beskriver någon skillnad mellan lag och regel.
Eleven beskriver två skillnader mellan lag och regel och förtydligar minst en av dem med exempel eller fakta.
Eleven beskriver två skillnader mellan lag och regel och förtydligar båda med exempel eller fakta.
Orsaker, konsekvenser, åtgärder
I resonemang om orsaker till, konsekvenser av och åtgärder mot brott ger eleven få eller enkla exempel och/ eller beskriver enkla samband.
I resonemang om orsaker till, konsekvenser av och åtgärder mot brott ger eleven några relativt utvecklade exempel och beskriver förhållandevis komplexa samband.
I resonemang om orsaker till, konsekvenser av och åtgärder mot brott ger eleven flera utvecklade exempel och beskriver komplexa samband.
Fördelar och nackdelar
I resonemang om fördelar och nackdelar med olika straff eller med lägre straffbarhets-ålder ger eleven exempel på minst en fördel och en nackdel
I resonemang om fördelar och nackdelar med olika straff eller med lägre straffbarhets-ålder ger eleven exempel på minst en fördel och en nackdel. Båda två förtydligas med exempel eller fakta.
I resonemang om fördelar och nackdelar med olika straff eller med lägre straffbarhets-ålder ger eleven exempel på minst tre fördelar och nackdelar. Minst en av varje förtydligas med exempel eller fakta. Exemplen berör både individ- och samhällsnivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: