Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva texter

Skapad 2019-10-02 21:16 i Viktoriaskolan Grundskolor
Gleerups bedömningsmatris
Grundskola 5

Skriva texter

Kunskapsdelar

I behov av stöd
Osäker
på väg
säker
Koppling till uppgiften
Läser och följer bara vissa delar av instruktionen
Följer till stor del instruktionen
Följer instruktionen
Följer instruktionen helt
Innehåll
Någon som inte känner dig ska kunna förstå vad du menar.
Väldigt lite egen text. Så lite text att den kan vara svårt att förstå.
Begripligt innehåll
Relativt tydligt innehåll
Tydligt innehåll
Innehåll
Någon som inte känner dig ska kunna förstå vad du menar. "Röd tråd" = tydlig Rubrik/Överskrift, inledning, kronologiska händelser/relevant fakta, (problem), lösning på problemet/sammanfattning/"slutkläm".
Otydlig struktur på innehållet
Finns en början på röd tråd i texten.
FInns en röd tråd i texten.
Finns en tydlig röd tråd i texten
Struktur
Början och slut
Tydlig struktur finns
Inledning, stycken och avslutning.
Språk
Enkelt otydligt språk.
Viss upprepning kan förekomma.
Några upprepningar förekommer
Ordvalet varierar
Språk
Ofullständiga meningar.
Meningsbyggnad är ofta rätt.
Meningsbyggnad är oftast rätt.
Meningsbyggnad är rätt.
Skrivregler
Använder sällan skiljetecken.
Använder oftast skiljetecken och stor bokstav.
Använder skiljetecken och stor bokstav på ett relativt korrekt sätt.
Använder skiljetecken och stor bokstav på ett korrekt sätt.
Skrivreger
Använder inte de stavningshjälpmedel som finns.
Vissa förstörande slarvfel förekommer.
De vanligaste orden är oftast rätt stavade.
De vanligaste orden är rätt stavade.
Helhetsbedöming
Texten är så enkel/knapphändig att den inte motsvarar kunskapskraven för åk 5.
Texten är enkel och viss bearbetning behöver ske för att den ska bli självbärande.
Texten är relativt lättläst och relativt intressant.
Texten är lättläst och intressant.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: