Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matris kemi

Skapad 2019-10-09 08:55 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Matris som kan användas i alla No ämnen
Grundskola 7 – 9 Kemi Fysik Teknik Bild

insats
E
C
A
Samtala & diskutera
Frågor,åsikter & argument
Söka information
Använda information och anpassa framställning
undersökningar frågeställningar &planeringar
Använda utrustning
Resultat, modeller & teorier
Resultat, rimlighet & förbättring
Dokumentera undersökningar
Kemiska sammanhang, begrepp ,modeller & teorier
Kemiska processer, begrepp& modeller & teorier
Kemiska processer& samband i naturen
Kemi i vardag och samhälle
Påverkan på miljön och hållbar utveckling
Upptakter och deras betydelser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: