Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 9.TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING.Ht2019

Skapad 2019-10-09 11:29 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Utvärdering av matematikprovet. Här bedöms kvalitén på lösningarna på de i provet ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade. Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna till betygsstegen E, C och A.
Grundskola 9 Matematik

Utvärdering av matematikprovet.
Här bedöms kvalitén på lösningarna på de i provet ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade. Flera uppgift bedöms utifrån tre olika aspekter.
- Begrepp - Problemlösning och metod - Kommunikation Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna till betygsstegen E, C och A.

Begrepp (B)

Hur du kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Problemlösning och metoder (P)

Hur du väljer och använder lämpliga matematiska metoder och strategier för att göra beräkningar och lösa problem med hjälp av matematik, Hur du genomför procedurer och beräkningar. Hur du tolkar resultat och drar slutsatser. Hur du värdera valda strategier och metoder,

Kommunikation (K)

Kvaliteten på din redovisning. Hur du använder matematiska uttrycksformer (språk och representation). Hur du för och följer matematiska resonemang. Hur du argumenterar och redogör för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

NEGATIVA TAL. BERÄKNA

Uppgift 1a
7 + 2 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1b
7 + (- 2) =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1c
(- 7) + 2 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1d
(- 7) - 2 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1e
8 - (-2) =
IInte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1f
(-8) + (-2) =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1g
3 • (- 2) • 2 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1h
(- 3) • 2 • (- 2) =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1i
(-2) • (-2) • (-2) =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1j
8 • (-2) =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1k
(- 8) / (- 2) =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1l
(- 8) / 2 =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1m
8 / (-2) =
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

NEGATIVA TAL. KOMPLETTERA

Vilket tal saknas för att likheterna ska stämma?
Uppgift N2 a)
(- 9) + _____ = 4
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift N2 b)
7 - _____ = 10
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift N2 c)
_____ + (- 6) = 18
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

Uppgift 2. POTENSER. BERÄKNA

Skriv först ut talen dvs utan potens. Beräkna därefter.
Uppgift P2 a)
8^3 =
Inte gjort Inte visat /fel svar
Inte visat/ rätt svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla. Visat / fel svar
Har goda kunskaper. [Visat /rätt svar]
Uppgift P2 b)
Skriv först ut talen dvs utan potens. Beräkna därefter. (-0,5)^2 =
Inte gjort Inte visat /fel svar
Inte visat/ rätt svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla. Visat / fel svar
Har goda kunskaper. [Visat /rätt svar]
Uppgift P2 c)
Skriv först ut talen dvs utan potens. Beräkna därefter. 2 • 3^2 =
Inte gjort Inte visat /fel svar
Inte visat/ rätt svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla. Visat / fel svar
Har goda kunskaper. [Visat /rätt svar]
Uppgift P2 d)
Skriv först ut talen dvs utan potens. Beräkna därefter. 3^2 • 2^3 =
Inte gjort Inte visat /fel svar
Inte visat/ rätt svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla. Visat / fel svar
Har goda kunskaper. [Visat /rätt svar]
Uppgift P2 e)
Skriv först ut talen dvs utan potens. Beräkna därefter. (1/2)^2 + (1/2)^3 =
Inte gjort Inte visat /fel svar
Inte visat/ rätt svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla. [Visat / fel svar]
Har goda kunskaper. [Visat /rätt svar]
Uppgift P2 f)
Skriv först ut talen dvs utan potens. Beräkna därefter. 10^3- 10^2 =
nte gjort Inte visat /fel svar
Inte visat/ rätt svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla. [Visat / fel svar]
Har goda kunskaper. [Visat /rätt svar]

Uppgift 3. POTENSER. BERÄKNA

Beräkna. Skriv inte ut talen. Använd de regler som finns för räkning med potenser. Visa tydligt hur du tänker.
Uppgift P3 a)
10^9 / 10^3 =
Inte gjort Inte visat /fel svar
Inte visat/ rätt svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla. [Visat / fel svar]
Har goda kunskaper. [Visat /rätt svar]
Uppgift P3 b)
8^12•8^3 / 8^2•8^13 =
Inte gjort Inte visat /fel svar
Inte visat/ rätt svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla. [Visat / fel svar]
Har goda kunskaper. [Visat /rätt svar]
Uppgift P3 c)
3^(-4) • 3^4 =
Inte gjort Inte visat /fel svar
Inte visat/ rätt svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla. [Visat / fel svar]
Har goda kunskaper. [Visat /rätt svar]
Uppgift P4
Vilket eller vilka tal nedan är lika med 2^6? Visa! A: 6^2 B: 2 600 G: 64 D: 2,6 E: 4^3
Inte gjort Inte visat /fel svar
Inte visat/ ett rätt svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla. [Visat / fel svar]
Har goda kunskaper. [Visat /två rätta svar]

Uppgift 5 & 6. POTENSER. GRUNDPOTENSFORM

Uppgift P5
Beskriv med ord vad som menas med grundpotensform.
Inte gjort.
Visar viss kunskap om definitionen av begreppet.
Visar huvudsakligen kunskap om definitionen av begreppet.
Tydlig och korrekt definition på begreppet.
Uppgift P6 a)
Skriv talet i grundpotensform. 40 000
Inte gjort.
Fel svar.
Har goda kunskaper. [Rätt svar]
Uppgift P6 b)
Skriv talet i grundpotensform. 380 000
Inte gjort.
Fel svar.
Har goda kunskaper. [Rätt svar]
Uppgift P6 c)
Skriv talet i grundpotensform. 0,07
Inte gjort.
Fel svar.
Har goda kunskaper. [Rätt svar]
Uppgift P6 d)
Skriv talet i grundpotensform. 0,098
Inte gjort.
Fel svar.
Har goda kunskaper. [Rätt svar]
Uppgift P6 e)
Skriv talet i grundpotensform. 0,000 000 128
Inte gjort
Fel svar.
Har goda kunskaper. [Rätt svar]
Uppgift P7 a)
Skriv talet utan tiopotens. 3•10^3
Inte visat/ fel svar
Visat / fel svar
Har goda kunskaper. [Visat /rätt svar]
Uppgift P7 b)
Skriv talet utan tiopotens. 6,1•10^(-3) =
Inte visat/ fel svar
Visat / fel svar
Har goda kunskaper. [Visat /rätt svar]

Uppgift 8. POTENSER. BERÄKNA

Använd de regler som finns för räkning med potenser. Svara alltid i grundpotensform.
Uppgift P8 a)
10 • 10^2 10^4 =
Inte gjort / inte visat/ fel svar
Inte visat/ rätt svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla. [Visat / fel svar]
Har goda kunskaper. [Visat /rätt svar]
Uppgift P8 b)
4,5 • 10^9 / 3 • 10^3
Inte gjort / inte visat /fel svar
Inte visat/ rätt svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla. [Visat / fel svar]
Har goda kunskaper. [Visat /rätt svar]
Uppgift P8 c)
Inte gjort / inte visat /fel svar
Inte visat/ rätt svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla. [Visat / fel svar]
Har goda kunskaper. [Visat /rätt svar]
Uppgift P8 d)
Inte gjort / inte visat /fel svar
Inte visat/ rätt svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla. [Visat / fel svar]
Har goda kunskaper. [Visat /rätt svar]
Uppgift P8 e)
Inte gjort / inte visat /fel svar
Inte visat/ rätt svar
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla. [Visat / fel svar]
Har goda kunskaper. [Visat /rätt svar]

PROBLEMLÖSNING

Visa alltid tydligt hur du tänker!
Uppgift PL1 Begreppet
Den svenska statsskulden är ungefär 1,2 • 10^12 kr. Hur stor är skulden per svensk invånare? Räkna med att det bor ca 10 miljoner människor i Sverige?
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift PL1 Problemlösning/metod
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift PL1 Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift PL2 Begreppet
1 milliliter (ml) vatten innehåller cirka 3,3•10^22 stycken vattenmolekyler. Hur många vattenmoleyler finns det i ett glas med 0,2 liter vatten. Svara i grundpotensform.
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift PL2 Problemlösning/metod
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift PL2 Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift PL3 Begreppet
En nervsignal har en hastighet på ungefär 10^2 m/s. Hur lång tid tar det för en sådan signal att färdas från huvudet till tårna på en person som är 180 cm lång? Svara i millisekunder.
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift PL3 Problemlösning/metod
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift PL3 Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Uppgift PL4 Problemlösningen
Inte visat/ gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift PL4 Begreppet
Beräkna värdet av uttrycket a/b - c då a= 8•10^7 b= 2•10^4 c=8•10^2
Inte visat/ gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift PL4 Kommunikationen
Inte visat/ gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstruk- tuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
......................................
.................................
...............................
...............................
...............................

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: