Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekar och bollsporter

Skapad 2019-10-09 15:22 i Pluggparadiset Uppsala
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
E
C
A
Deltagande i olika aktiviteter
Eleven deltar till viss del till aktiviteten
Eleven deltar i aktiviteten
Eleven deltar alltid aktivt i aktiviteten
Anpassning av rörelser
Eleven anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten
Eleven anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten
Eleven anpassar sina rörelser väl till aktiviteten
Regler och hänsynstagande som leder till gott samarbete
Eleven lyssnar och praktiserar de flesta regler. Eleven tar viss hänsyn till andra och samarbetar till viss del
Eleven följer regler, tar hänsyn och samarbetar oftast väl
Eleven följer regler, tar stor hänsyn till sina kamrater och samarbetar väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: