Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Bild åk 7-9

Skapad 2019-10-11 10:23 i Maserskolan Borlänge
Bedömningsmatris i Bild för åk 7-9
Grundskola 7 – 9 Bild

Bedömningen är för terminen och visar nuläget för eleven. Bedömningen kan ändras åt båda håll tills eleven får sitt slutbetyg i 9an.

Kunskapskrav

E
C
A
Behöver träna
Bildspråk
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett (…) bildspråk.
enkelt
utvecklat
välutvecklat
Tänk på att bilden ska berätta något. Vad vill du berätta? Syns det i din bild? Hur tolkar andra din bild? Titta mycket på bilder och fundera på vad de berättar.
Bearbetning
Du bearbetar (…) ditt arbete så att budskapet framgår.
delvis
relativt väl
väl
Lägg ned mer tid och tanke med dina bilder. Tänk på vad du kan utveckla, förbättra med din bild. Linjer? färg? placering?
Materialkunskap
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett (…)
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande och varierat sätt
väl varierat och idérikt sätt
Träna mer på att använda olika material. T.ex. teckning, målning, skulptur, foto etc. Du kan alltid träna även på fritiden.
Pröva/Ompröva
I ditt arbete så [...] du hur olika tekniker och material kan kombineras för att skapa olika uttryck
prövar
prövar och omprövar
prövar och omprövar då systematiskt
Prova hur vad som händer om man blandar två olika tekniker t.ex. krita + vattenfärg. Om du har tid över, prova något du inte använt förut.
Bilduppbyggnad
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett [...] fungerande sätt
i huvudsak
relativt väl
väl
Tänk på placering-en av allt på pappret. Använd hela ytan på pappret, få djup i bilden, tänk på tredjedelsregeln.
Idéer
Du kan i ditt arbete [...] idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
bidra till att utveckla
utveckla delvis egna
utveckla egna
Tänk igenom vad syftet med uppgiften är, leta inspiration på nätet eller i böcker eller andra bilder du har sett. Försök alltid tänka själv innan du frågar någon annan.
Initiativförmåga
Under arbetsprocessen [...]
bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Använd lektionstiden väl och fokusera på uppgiften. Om du kör fast och inte vet vad du ska göra så fråga eller kolla instruktion-erna igen
Presentera
Du kan presentera dina bilder med [...] anpassning till syfte och sammanhang
viss
relativt god
god
Berätta om dina tankar med bilden. Hur tänkte du när du gjorde bilden? Vad vill du berätta med den?
Reflektera
Du kan ge [...] omdömen om din arbetsprocess och visar då på [...] samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
enkla enkla
utvecklade förhållandevis komplexa
välutvecklade komplexa
Tänk igenom arbetsprocessen. Hade du kunnat göra något annorlunda? Vad har du lärt dig? Är du nöjd med din bild/insats?
Tolka
Du kan tolka såväl samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då [...] underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Titta mycket på bilder. Stanna upp vid bilder som du reagerar vid och tänk efter vad det är i bilden som gör att du reagerar. Vad får bilden dig att tänka på? Vad vill bilden berätta tror du?
Beskriva
Du kan beskriva bilders och verks uttryck, innehåll och funktion på ett [...] sätt med [...] användning av ämnesspecifika begrepp
enkelt viss
utvecklat relativt god
välutvecklat god
Träna på att beskriva en bild med ord. Vad ser du? Beskriv den så utförligt du kan så att den som läser/lyssnar på din analys ska förstå hur bilden ser ut utan att behöva se bilden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: