Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lorensbergaskola - Moderna språk Årskurs 7

Skapad 2019-10-11 19:56 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Bedömningsmatris i Moderna språk
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Bedömningsmatris i spanska

F
Når ej kunskapskrav
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för D
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för B
Kunskapskrav för A
Läsförståelse
  • M2  E 9
Du förstår det viktigaste i en text, men har svårt att uppfatta detaljer. Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Du förstår det viktigaste i en text. Du uppfattar tydliga detaljer. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Du förstår både helhet och detaljer i texterna. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Hörförståelse
  • M2  4-9
  • M2  E 9
Du förstår det viktigaste i tydligt talat språk i lugnt tempo Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Du förstår det mesta i tydligt talat språk i lugnt tempo Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Du förstår både helhet och detaljer i tydligt talat språk i lugnt tempo. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen
Skriv och tal
  • M2  4-9
  • M2  4-9
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt. Kan formulera egna enkla meningar. I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Kan formulera korrekta enkla meningar. I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Kan formulera egna korrekta meningar och använder även detaljer i sina formuleringar. I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Ordkunskap
Du har lärt dig en del nya ord men har en del luckor i ordförrådet.
Du har lärt dig nya ord och har få luckor i ordförrådet.
Du har lärt dig många nya ord och har inga luckor eller någon enstaka lucka i ordförrådet.
Grammatik /Verbböjning
Du kan alla verbets böjningsformer, bestämda och obestämda artikel och grammatiska regel men använder dem inte på ett korrekt sätt.
Du kan alla verbets böjningsformer, bestämda och obestämda artikel och grammatiska regel och använder dem i huvudsak på ett korrekt sätt.
Du kan alla verbets böjningsformer, bestämda och obestämda artikel och grammatiska regel och använder dem på ett korrekt sätt.
Läxor
Självständigt arbete
Du läser dina läxor, kan oftast ord och fraser så att de är begripliga.
Du läser dina läxor, kan oftast det mesta med rätt stavning och grammatik.
Du läser dina läxor, kan oftast det mesta med rätt stavning, stor bokstav på substantiv och rätt bestämd artikel.
realia
Kunskap om länder där språket talas
  • M2  E 9
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: