Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa skönlitteratur

Skapad 2019-10-12 13:05 i Munkegärdeskolan Kungälv
Grundskola 7

E
C
A
Läsflyt
Du läser med flyt med fungerande strategier.
Du läser med gott flyt och väljer ändamålsenliga strategier utifrån olika texters särdrag.
Du läser med mycket gott flyt och väljer ändamålsenliga och effektiva strategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Du gör enkla sammanfattningar om innehåll och visar grundläggande lärsförståelse.
Du gör utvecklade sammanfattningar om innehåll och visar grundläggande lärsförståelse.
Du gör välutvecklade sammanfattningar om innehåll och visar grundläggande lärsförståelse.
Tolka
Du tolkar och för enkla och till viss del underbyggda resonemang, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, om tydligt framträdande budskap i texter.
Du tolkar och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna i texter.
Du tolkar och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i texter.
Historiska och kulturella sammanhang
Eleven drar till viss del underbyggda slutsatser om hur olika texter påverkats av det historiska och kulturella sammanhanget de uppkommit i.
Eleven drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur olika texter påverkats av det historiska och kulturella sammanhanget de uppkommit i.
Eleven drar väl underbyggda slutsatser om hur olika texter påverkats av det historiska och kulturella sammanhanget de uppkommit i.
Samtala, diskutera
Eleven kan samtala om varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument som till viss del för samtalen framåt.
Eleven kan samtala om varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument som för samtalen framåt.
Eleven kan samtala om varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument som för samtalen framåt och fördjupar och breddar dem.
Muntliga redogörelser
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: