Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov genetik

Skapad 2019-10-14 14:48 i Forssaklackskolan Borlänge
Bedömning av prov på genetik Provet bestod av ett begreppstest och fem mer utredande frågor. Allt genomfördes i socrative respektive forms.
Grundskola 7 – 9 Biologi

Matrisen innehåller steg som visar med vilken kvalitet frågorna har besvarats och vad som kännetecknar de olika graderna av utvecklanderesonemang eller motivationer för just dessa frågor. På så sätt syns vad som kan göras för att utveckla sina svar i denna typ av uppgifter.

Inte försökt
På väg
Godtagbart svar
Utvecklat svar
Välutvecklat svar
Skrattgropar
Du har gett ett godtagbart svar, men motivering saknas eller stämmer inte.
Du beskriver ETT möjligt utfall samt motiverar med kvinnans genotyp för anlaget alternativt så beskriver du hur dominanta anlag fungerar.
Du beskriver båda möjliga utfallen och motiverar med kvinnans genotyp för anlaget.
Du beskriver båda möjliga utfallen samt motiverar med kvinnans och mannens genotyp.
DNA-molekylen
Du har påbörjat din beskrivning och/eller försökt att rita upp en DNA-molekyl.
Du beskriver; på ett enkelt sätt, uppbyggnad och hur DNA-molekylen fungerar och använder de flesta begreppen.
Du beskriver uppbyggnad och hur DNA- molekylen fungerar på ett utvecklat sätt där alla angivna begrepp finns med och gör detta med relativt väl underbyggda resonemang.
Du beskriver uppbyggnad och hur DNA-molekylen fungerar på ett väl utvecklat sätt där alla angivna begrepp finns med och gör detta med väl underbyggda resonemang.
Vanlig celldelning/reduktionsdelning
Du beskriver vanlig celldelning och/eller reduktionsdelning på ett enkelt sätt, men visar inte på skillnaderna.
Du beskriver skillnaden mellan vanlig celldelning och reduktionsdelning på ett enkelt sätt.
Du beskriver skillnaden mellan vanlig celldelning och reduktionsdelning på ett utvecklat sätt med relativt väl underbyggda resonemang.
Du beskriver skillnaden mellan vanlig celldelning och reduktionsdelning på ett välutvecklat sätt med väl underbyggda resonemang.
Proteintillverkning
Du har börjat besvara på frågan på ett sådant sätt att det syns att du förstår vad proteintillverkning är, men delar av beskrivningen är felaktig eller saknas.
Du beskriver proteintillverkningen på ett enkelt sätt.
Du beskriver proteintillverkningen på ett utvecklat sätt med relativt väl underbyggda resonemang
Du beskriver proteintillverkningen på ett välutvecklat sätt med väl underbyggda resonemang.
Arvet skadas
Du nämner någon medfödd sjukdom och/eller effekt av en mutation.
Du beskriver någon medfödd sjukdom och förklarar någon effekt av mutationer på ett enkelt sätt.
Du beskriver någon medfödd sjukdom och förklarar positiva och negativa effekter av mutationer på ett utvecklat sätt med relativt väl underbyggda resonemang.
Du beskriver någon medfödd sjukdom och förklarar positiva och negativa effekter av mutationer på ett väl utvecklat sätt med väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: