Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning

Skapad 2019-10-16 10:53 i Stadsparksskolan Partille
Matris för muntlig framställning
Grundskola 7 – 9 Svenska

Matris för förberedd muntlig framställning

Ny nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Din framställning är kortfattad, men du redogör för din åsikt och har med några argument.
Din framställning är fyllig och du redogör för din åsikt. Du har med flera olika argument för din ståndpunkt. Du tar även upp åsikter och argument som andra kan ha i frågan.
Din framställning är mycket fyllig du och redogör för din åsikt på ett nyanserat sätt. Du har med flera argument och motargument.
Engagemang och förmåga att tala inför publik
Du tittar ofta i dina anteckningar/stödord, men försöker att ha ögonkontakt med publiken då och då.
Du tittar i dina anteckningar/stödord, men talar även fritt. Du har ofta ögonkontakt med publiken.
Du talar mestadels fritt och använder dina anteckningar/stödord endast som stöd. Du har god ögonkontakt med de flesta i publiken. Du anstränger dig för att få publiken engagerad och intresserad av det du säger.
Intonation och flyt
Du stakar dig ibland, men har för det mesta ett gott flyt och intonation.
Du har ett gott flyt och intonation.
Du har ett mycket gott flyt och intonation.
Ordval
Du använder ett enkelt språk med vanliga ord och ditt budskap går fram.
Du försöker att variera ditt språk med t ex synonymer och beskrivningar.
Du har ett fylligt språk som du varierar med synonymer, fasta uttryck, beskrivande ord osv. Du anstränger dig för att visa att du har ett stort ordförråd.
Struktur
Ditt tal följer i huvudsak genrens texttyp / struktur. inledning, argumenterande del och avslutning retoriska figurer
Ditt tal följer genrens texttyp / struktur relativt väl. inledning, argumenterande del och avslutning retoriska figurer
Ditt tal följer genrens texttyp / struktur väl. inledning, argumenterande del och avslutning retoriska figurer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: