Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarprat 2.0

Skapad 2019-10-16 10:59 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 7 – 9 Svenska

Själva texten för sommarpratet

Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Helhetsbedömning
Syfte och begriplighet
  • Sv  E 9
Jag följer instruktionen och min text fungerar i huvudsak som ett bidrag till sommarprat i P1.
Jag följer instruktionen och sommarpratet fungerar relativt väl som ett bidrag till sommarprat i P1.
Jag följer instruktionen och sommarpratet fungerar väl som ett bidrag till sommarprat i P1.
Struktur
Uppbyggnad, styckeindelning och styckemarkering.
  • Sv  E 9
Sommarpratet är i huvudsak sammanhängande och begripligt. Jag försöker dela in texten i stycken.
Sommarpratet är relativt väl sammanhängande med tydlig struktur, till exempel genom inledning och avslutning Jag använder för det mesta fungerande styckeindelning. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag
Sommarpratet är väl sammanhängande och välstrukturerat, till exempel genom en effektiv inledning och avslutning. Jag använder styckeindelning på ett fungerande sätt. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag.
Språk
Ordval
  • Sv  E 9
Jag varierar mina ord till viss del. Jag startar oftast meningar på samma sätt.
Jag varierar mina ord. Jag försöker starta meningar på olika sätt.
Jag varierar mina ord och ordvalet är passande och höjer kvaliteten. Jag startar meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnad
  • Sv  E 9
Jag använder enkel textbindning genom sambandsord t.ex. och, så, men, när, för. Meningsbyggnaden är oftast rätt.
Jag använder utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord t.ex. eftersom, därför att och antingen eller. Meningsbyggnaden är varierad med korta och långa meningar, huvudsatser och bisatser, för att skapa ett bra flyt.
Jag använder välutvecklad textbindning genom varierade sambandsord. Meningsbyggnaden är medvetet varierad med korta och långa meningar för att skapa tempo och ett bra flyt. Jag utvecklar mina meningar genom att använda både huvudsatser, bisatser och inskjutande bisatser.
Skrivregler
  • Sv  E 9
Jag använder stor bokstav på ett säkert sätt. Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken på ett ganska säkert sätt. Jag gör några stavfel.
Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken och stor bokstav på ett säkert sätt, Jag är säker på stavning. Jag är ganska säker på kommatering.
Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken, stor bokstav på ett säkert sätt. Jag är säker på stavning. Jag är säker på kommatering.

Musiken i sommarpratet

Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstärka pratets budskap
Jag har valt musik som samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt med innehållet och förstärker samt levandegör budskapet i mitt sommarprat.
Jag har valt musik som samspelar med innehållet och förstärker och levandegör budskapet i mitt sommarprat.
Jag har valt musik som samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med innehållet. Den förstärker och levandegör budskapet i mitt sommarprat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: