Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

lantbruksmaskiner 1

Skapad 2019-10-17 08:13 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
matris för lantbruksmaskiner 1
Gymnasieskola 8 Lantbruksmaskiner

Rubrik 1

Ej godtagbar
Godtagbar
Utmärkt/självständigt
Konstruktions- och funktionsbeskrivningar samt användningsområden för maskiner och teknisk utrustning.
Klarar ej att beskriva översiktligt konstruktion innehåller enkla förklaringar hur allt samverkar.
Beskriver översiktligt konstruktion innehåller enkla förklaringar hur allt samverkar.
Beskriver utförligt konstruktion innehåller utförliga förklaringar hur allt samverkar.
Maskinkomponenter och systemfunktioner
Klarar ej att beskriva översiktligt konstruktion innehåller enkla förklaringar hur allt samverkar.
Beskriver översiktligt konstruktion innehåller enkla förklaringar hur allt samverkar.
Beskriver utförligt konstruktion innehåller utförliga förklaringar hur allt samverkar.
Ekonomiska beräkningar
Redogör ej översiktligt för de faktorer som påverkar det ekonomiska resultatet.
Redogör översiktligt för de faktorer som påverkar det ekonomiska resultatet.
Redogör utförligt för de faktorer som påverkar det ekonomiska resultatet.

Arbete med lantbruksmaskiner

Ej godtagbar
Godtagbar
Utmärkt/självständigt
Arbete med maskiner och teknisk utrustning inom växtodling och vid olika underhållsarbeten.
Eleven klarar ej att följa arbetsinstruktioner. Eleven klarar ej att köra och manövrera i samråd med handledare.
Eleven följer arbetsinstruktioner samt kör och manövrerar i samråd med handledare lantbruksmaskiner för att utföra olika arbetsuppgifter.
Eleven följer arbetsinstruktioner samt kör och manövrerar i efter samråd med handledare hanterar lantbruksmaskiner på ett tryggt sätt.
Planering och användning av tekniska system inklusive datateknik
Använder ej Dataväxt och gps
Använder dataväxt samt med samråd med handledare GPS styrning
Använder dataväxt samt efter samråd med handledare GPS styrning
Användning av verktyg och verkstadsmaskiner
Eleven använder inte teknisk utrustning samt inte utför service, underhåll och enklare reparationer av maskinerna och utrustningen
Eleven använder med visst handlag teknisk utrustning samt utför i samråd med handledare service, underhåll och enklare reparationer av maskinerna och utrustningen
Eleven använder teknisk utrustning samt utför efter samråd med handledare service, underhåll och enklare reparationer av maskinerna och utrustningen
Tillsyn, service, underhåll och enklare reparationer av maskiner och teknisk utrustning
Eleven använder inte teknisk utrustning samt inte utför service, underhåll och enklare reparationer av maskinerna och utrustningen
Eleven använder med visst handlag teknisk utrustning samt utför i samråd med handledare service, underhåll och enklare reparationer av maskinerna och utrustningen
Eleven använder teknisk utrustning samt utför efter samråd med handledare service, underhåll och enklare reparationer av maskinerna och utrustningen
Inställning, beräkning och kalibrering Kontroll av funktion på maskiner och teknisk utrustning
klarar ej att göra inställningar och kalibreringar samt funktionskontroll
I samråd med handledaren gör eleven inställningar och kalibreringar samt funktionskontroll
Efter samråd med handledaren gör eleven inställningar och kalibreringar samt funktionskontroll
Tolkning av instruktions- och handböcker
Eleven använder inte instruktionsbok
I arbetet använder eleven( i samråd) med handledare instruktions- och handböcker.
Eleven tillgodogör sig kunskapen via instruktionsboken.
Bedömning av arbetsresultat
Eleven kan ej bedöma sitt resultat
Eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav eleven en enkel bedömning av arbetsresultatet och rapporterar det
Eleven bedömer sitt arbetsresultat med god säkerhet. kan även dra slutsatser varför resultatet blev som det blev.
Ergonomi samt arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i samband med användning av lantbruksmaskiner
Eleven arbetar inte ergonomisk och miljömedvetet.
Eleven arbetar på ett ergonomiskt och miljömedvetet sätt
Eleven arbetar på ett ergonomiskt och miljömedvetet sätt
Brandförebyggande åtgärder
Brandskyddsdag åk1 Teknikdag åk 2
Ej varit med på brandskyddsdag och teknikdag.Ej använt filt och brandsläckare
Varit med på brandskyddsdag och teknikdag. använt både filt och brandsläckare
Eleven tänker brandförebyggande
Lagar och andra bestämmelser inom området.
Eleven arbetar ej i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer
arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer
arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: