Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa Vidhögeskolan åk 4-6. -19/-20

Skapad 2019-10-17 11:18 i Vidhögeskolan Varberg
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Grundläggande krav i ämnet Idrott och Hälsa på Vidhögeskolan

• Du kommer i tid och är rätt utrustad.
• Du deltar regelbundet och aktivt efter bästa förmåga.

Bedömning kopplas till den nivå som är relevant för respektive årskurs

RÖRELSE

Nivå 1
Nivå 2
Nivå3
Bollspel och lekar
 • Idh
 • Idh
Du deltar aktivt i lekar spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer såväl inomhus som utomhus. Du varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du deltar aktivt i lekar spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer såväl inomhus som utomhus. Du varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du deltar aktivt i lekar spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer såväl inomhus som utomhus. Du varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten.
Motorik
Tex. springa, hoppa och klättra, i kombination med olika redskap
 • Idh
Du deltar aktivt och har tränat på sammansatta motoriska grundformer.
Du anpassar rörelserna i olika moment med kroppskontroll.
Du anpassar rörelserna på ett säkert sätt i olika moment med mycket god kroppskontroll.
Rörelse till musik och dans
 • Idh
Du kan röra dig till viss del i takt till musik. Ex. Du kan härma enkla rörelser till musik.
Du kan röra dig relativt väl i takt och med rytm och kan följa givna rörelser. Ex. Du kan följa ledarens rörelser.
Du kan röra dig väl i takt och med rytm i danser och rörelser till musik och kan följa givna rörelser mycket bra. Ex. Du kan röra dig i takt till musiken med rytm och känsla.
Simning
 • Idh
Du kan simma 200m varav 50 m i ryggläge
Hantering av nödsituationer vid vatten
 • Idh
 • Idh
Du visar att du kan hjälpa en person i nöd med hjälp av olika redskap. Du kan livrädda en kompis med hjälp av en livboj.

HÄLSA OCH LIVSSTIL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå3
Teoretiska kunskaper
 • Idh  4-6
Du vet hur man förebygger skador och hur du ska agera vid skadetillfälle till viss del.
Du vet hur man förebygger skador och hur du ska agera vid skadetillfälle relativt väl.
Du vet hur man förebygger skador och hur du ska agera vid skadetillfälle väl.
Samarbete och respekt för andra
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.
Du kan idrotta med olika klasskamrater. Du börjar kunna hantera med och motgångar och börjar visa hänsyn till andra.
Du kan idrotta med olika klasskamrater. Du kan hantera med och motgångar och visar hänsyn till andra.
Du kan idrotta med olika klasskamrater. Du kan hantera med och motgångar och visar hänsyn till andra. Du är dessutom bra på att stötta och hjälpa dina klasskamrater.

FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE

Nivå 1
Nivå 2
Nivå3
Orientering
 • Idh
 • Idh
Du visar att du kan orientera dig i bekanta miljöer till viss del med hjälp av kartor. Ex. Du kan passa kartan och förstå de vanligaste karttecknen.
Du visar att du kan orientera dig i bekanta miljöer relativt väl med hjälp av kartor. Ex. Du känner till några karttecken, kartans färger och väderstreck.
Du visar att du med god säkerhet kan orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Friluftsliv
Genomför olika aktiviteter i natur och utemiljö.
 • Idh
 • Idh
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och allemansrätten. Du har kunskaper om allemansrätten och friluftsliv.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativ god anpassning till olika förhållanden och allemansrätten. Du har goda kunskaper om allemansrätten och friluftsliv.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och allemansrätten. Du har mycket goda kunskaper om allemansrätten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: