Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt 05F

Skapad 2019-10-18 10:36 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Samhällskunskap

Lag och rätt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ord och begrepp
Eleven känner till några ord som hör till arbetsområdet.
Eleven har goda kunskaper om ord som hör till arbetsområdet, använder dessa i rätt sammanhang samt kan förklara och koppla ihop orden till helheter.
Eleven har mycket goda kunskaper om ord som hör till arbetsområdet och kan använda dessa för att dra slutsatser i andra sammanhang.
Egna åsikter
Eleven försöker resonera om hur människan och samhället påverkar varandra.
Eleven kan resonera om hur människan och samhället påverkar varandra.
Eleven kan föra ett välutvecklat och nyanserat resonemang om hur människan och samhället påverkar varandra.
Muntligt (under lektionstid)
Lyssnar delvis och är sporadiskt aktiv vid områden som intresserar. Följer ibland med i diskussionen men tar inga egna initiativ.
Lyssnar aktivt för att sedan kunna delta i diskussionen och bidrar med egna åsikter. Bemöter andras åsikter på ett respektfullt sätt.
Lyssnar aktivt och är engagerad. Motiverar egna åsikter, ställer passande frågor på ett respektfullt sätt, som för diskussionen vidare. Argumenterar strukturerat och med ett tydligt sammanhang.
Rättssystemet
Du kan berätta om delar av hur rättsystemet i Sverige fungerar, tex om hur en rättegång går till och vilka påföljder som finns.
Du känner till grunderna i hur rättsystemet i Sverige fungerar, tex kan du tydligt beskriva vägen mellan att ett brott begås och en dom faller.
Du kan tydligt och utförligt beskriva grunderna i hur rättsystemet i Sverige fungerar, tex kan du tydligt beskriva vägen mellan att ett brott begås och en dom faller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: