Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal

Skapad 2019-10-19 19:27 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Matris till argumenterande tal. Slutuppgift i arbetsområdet "Hund eller katt"
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk

Detta är en matris till slutuppgiften i arbetsområdet "Hund eller katt" I uppgiften ska du framföra ett argumenterande tal om något som du tycker är viktigt och som klassen borde diskutera.

På väg
E
C
A
Innehåll
Du framför åsikter med hjälp av en tes och enkla och till viss del underbyggda argument.
Du framför åsikter med hjälp av en tes och utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du framför åsikter med hjälp av en tes och välutvecklade och väl underbyggda argument.
Kommunikation
Du visar viss anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt och visa engagemang och trovärdighet.
Du visar relativt god anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt, med inlevelse, engagemang och trovärdighet.
Du visar god anpassning till mottagaren till exempel genom att tala tydligt, med inlevelse, engagemang och trovärdighet samt med betoning på viktiga ord och med en god kontakt med publiken.
Struktur
Talet är i huvudsak sammanhängande och begripligt. Du leder den avslutande diskussionen genom att vid behov fördela ordet på ett i huvudsak fungerande sätt samt gör ett försök till sammanfattning av diskussionen
Talet är relativt väl sammanhängande med tydlig struktur, till exempel genom inledning och avslutning. Du leder den avslutande diskussionen genom att vid behov fördela ordet på ett relativt väl fungerande sätt samt gör ett rimligt försök till sammanfattning av diskussionen
Talet är väl sammanhängande och välstrukturerat, till exempel genom en effektiv inledning och avslutning. Du leder den avslutande diskussionen genom att vid behov fördela ordet på väl fungerande sätt samt gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen
Språk
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är utvecklat, till exempel genom att vara varierat, och passar relativt väl för mottagaren.
Ordvalet är välutvecklat, till exempel genom att vara varierat, träffande och specifikt och passar väl för mottagaren.

Koppling till övergripande kursplan: Muntliga redogörelser

På väg
E
C
A
Muntliga redogörelser
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: