Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentation Australian animals - bedömningsmatris, Engelska

Skapad 2019-10-20 20:11 i Stadsparksskolan Partille
Bedömningsmatris i engelska, muntligt
Grundskola 7 – 9 Engelska

Kunskapskrav i engelska - muntligt "Australian animals.

Jag har en grund...
Jag utvecklar...
Jag behärskar...
Tala engelska
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig muntligt utan att läsa innantill.
Du visar att du har förstått det du läst genom att återberätta det viktigaste av innehållet.
Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du läst på bra engelska, dvs med hela meningar.
Du kan återberätta det du har läst på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Tala engelska
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig muntligt.
Du pratar enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap. Du kan prata ganska sammanhängande.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande.
Du använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga.
Tala engelska
Du använder enkla ord och fraser för att få fram det du vill säga.
Du pratar med visst flyt och kan anpassa ditt språk ganska bra efter vem du pratar med.
Du pratar med mycket bra flyt och anpassar ditt språk mycket väl efter den du talar med och efter situationen.
Tala engelska
Ibland löser du språkliga problem genom att förklara på annat sätt eller hittar nya vägar för att förklara vad du menar.
Du löser språkliga problem genom att hitta nya vägar för att förklara vad du menar, t ex andra ord för samma sak.
Du använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: