👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik

Skapad 2019-10-24 06:53 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Matris som kan användas i alla No ämnen
Grundskola 7 – 9 Fysik Teknik Bild Kemi

insats
E
C
A
Samtala & diskutera
Frågor,åsikter & argument
Söka information
Använda information och anpassa framställning
undersökningar frågeställningar &planeringar
Använda utrustning
Resultat, modeller & teorier
Resultat, rimlighet & förbättring
Dokumentera undersökningar
Fysikaliska sammanhang, begrepp ,modeller & teorier
Fysikaliska processer, begrepp& modeller & teorier
Fysik i vardag och samhälle
Fysikaliska modeller ,partiklar och strålning
Upptakter och deras betydelser