Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris Barns lärande och växande

Skapad 2019-10-24 10:33 i Österlengymnasiet Simrishamn
Karaktärsämneskurs på Barn- och fritidsprogrammet.
Gymnasieskola

Lärandematris för kursen Barns lärande och växande (100 p)

Nivå 1
Detta krävs för att få E
Nivå 2
Detta krävs för att få C
Nivå 3
Detta krävs för att få A
Barns utveckling
Jag beskriver översiktligt barns lärande, utveckling och socialisation.
Jag beskriver utförligt barns lärande, utveckling och socialisation.
Jag beskriver utförligt och nyanserat barns lärande, utveckling och socialisation.
Barns levnadsvillkor
Jag ger exempel på vad som påverkar barns lärande och växande.
Jag ger exempel på vad som påverkar barns lärande och växande.
Jag ger exempel på vad som påverkar barns lärande och växande.
Teori
I beskrivningarna använder jag med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningarna använder jag med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningarna använder jag med säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar jag teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
Informationshantering/källkritik
Jag söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Jag söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Jag söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Diskutera/värdegrund
Jag diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför jag enkla argument för mina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Jag diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för mina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Jag diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför jag välgrundade och nyanserade argument för mina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: