Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matens kemi

Skapad 2019-10-24 15:48 i Slättaskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Kemi

Matens kemi

Ännu ej godtagbara kunskaper
1
2
3
planering
Inför laborationerna har du:
till viss del bidragit med att formulera frågeställningar som det gick att arbeta systematiskt efter
bidragit med att formulera frågeställningar som det gick att arbeta systematiskt efter
bidragit med att formulera frågeställningar som det gick att arbeta systematiskt efter. Du har kommit med egna förslag och ideér att arbeta vidare med.
grundläggande kunskaper
Du har kunskap om kolhydrater, protein, fett, vitaminer och mineraler
På ett övergripande plan
På ett grundläggande plan
På ett utvecklat plan
dokumentation
Inför, under och efter laborationerna har du:
gjort enkel dokumentation
gjort utvecklad dokumentation
gjort välutvecklad dokumentation
begrepp
Under arbetet presenteras ett antal olika begrepp som hör till kemi. Du har:
till viss del använt begreppen
använt begreppen relativt väl
använt begreppen väl
resonemang
Du har utvärderat och/eller diskuterat resultaten från laborationerna
På ett enkelt sätt
På ett utvecklat sätt
På ett väl utvecklat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: