Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temperatur, diagram, medelvärde

Skapad 2019-10-25 12:25 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 5

En övergripande kunskapsmatris som visar vilka förmågor eleverna behöver utveckla inom området sannolikhet och statistik.

Enkel
Utvecklad
Väl utvecklad
Lägesmått
  • Ma  4-6
Jag kan förklara begreppet medelvärde.
Jag kan räkna ut medelvärde.
Jag kan räkna ut medelvärde och median.
Tabeller och diagram
  • Ma  4-6
Jag kan skapa, läsa av samt tolka en tabell. Jag kan skapa, avläsa samt tolka ett linjediagram.
Jag kan redovisa fakta med hjälp av ett linjediagram.
Jag kan på egen hand göra en statistisk undersökning och redovisa mina resultat i linje samt cirkeldiagram.
Temperatur
Jag är osäker hur man läser av temperaturen på termometern.
Jag kan läsa av temperaturen på termometern.
Jag kan räkna skillnaden i temperaturen med olika mätningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: