Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Begreppet religion och fornskandinavisk religion

Skapad 2019-10-28 09:26 i Vårbyskolan Huddinge
Matris religion begrepp, fornskandinavisk religion.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap

Undervisningen i religion ska ge dig:

faktakunskap om fornskandinavisk och samisk religion och hur fornskandinavisk religion märks av i dagens samhälle.

ge dig möjlighet att öva på att motivera och resonera både skriftligt och muntligt

Syfte:
Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället, Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centralt innehåll:
Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
Begreppen religion och livsåskådning.

Kunskapskrav:
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Bedömningsmatris religion

På väg mot kunskap men måste öva mer
Godkänd
Över godkänd
Baskunskaper om fornskandinavisk och samisk religion
På väg mot kunskapskraven.
Du har vissa kunskaper om och kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion.
Du har goda kunskaper om och kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion.
Du kan ge exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
på väg mot kunskapskraven.
Du kan ge enstaka exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Du kan ge flera exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: