Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Bild åk 1-3

Skapad 2019-10-28 13:56 i Kristdalaskolan Oskarshamn
En omdömesmatris som används för att visa hur långt eleven har utvecklats inom förmågorna i ämnet bild. Mellannivån i matrisen synkar mot kunskapskraven för åk 6, men är anpassad för årskurserna 1-3.
Grundskola 1 – 3 Bild

Matrisen består av tre nivåer. Mittenkolumnen visar den nivån som eleverna förväntas nå och sista kolumnen visar att eleven ligger längre fram. Om eleven befinner sig i första kolumnen måste extra insatser göras inom ämnet.

Skapa bilder på årskursanpassad nivå.
Du påbörjar arbetet med att skapa bilder.
Du använder former, färger, linjer, ytor och för- och bakgrund.
Du använder former, färger och linjer, ytor, för- och bakgrund på ett fungerande sätt.
Använda material, tekniker och verktyg på årskursanpassad nivå.
Du prövar att använda vissa material, tekniker och verktyg.
Du använder material, tekniker och verktyg enligt instruktioner.
Du använder material, tekniker och verktyg på ett självständigt och fungerande sätt.
Berätta med egna bilder på en årskursanpassad nivå.
Du gör en bild.
Andra förstår vad du vill berätta med din bild om du förklarar.
Andra förstår vad du vill berätta med din bild utan att du behöver förklara.
Utveckla idéer på årskursanpassad nivå.
Genom lärarstöd får du idéer.
Du inspireras av andras arbeten och kan utifrån dem och med hjälp av stöd utveckla idéer.
Du inspireras av andras arbeten och kan utifrån dem utveckla egna idéer.
Beskriva den egna arbetsprocessen och resultatet av ditt arbete på en årskursanpassad nivå.
Du ger en enkel beskrivning av ditt arbete.
Du ger en enkel beskrivning av arbetsprocessen och förklarar hur den påverkat resultatet.
Du beskriver sambanden mellan de olika delarna i arbetsprocessen och förklarar hur det påverkat resultatet.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Andra bedömningsnivån (tredje kolumnen från vänster) beskriver en godtagbar nivå. Tredje bedömningsnivån (sista kolumnen) beskriver en nivå som ligger över det godtagbara. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: