Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2019-10-28 19:15 i Vårbyskolan Huddinge
Bedöming av novellskrivande
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Bedömning av novellgenren

Fångat genren

E
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
D
På väg på C
C
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
B
På väg mot A
A
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Gestaltningar
Jag beskriver hur personers känslor visar sig genom att använda mig av minst två tydliga gestaltningar.
Jag beskriver hur personers känslor visar sig genom att ofta använda mig av gestaltningar.
Jag beskriver hur personers känslor visar sig genom att ofta använda mig av gestaltningar. Jag gör det genom att beskriva på flera sätt hur känslan visar sig, både i ansikte, kropp och i vad personerna gör/säger.
Berättargrepp
Liknelser och metaforer
Jag formulerar minst två liknelser i min novell
Jag formulerar flera olika liknelser i min novell.
Jag formulerar flera olika liknelser och flera olika metaforer.
Jag formulerar minst en metafor i min novell.
Jag formulerar flera olika metaforer i min novell.
Dramaturgi
Jag följer den klassiska berättarkurvan genom att se till så att min novell har en inledning, en konflikt, en konfliktlösning och en avslutning
Jag följer den klassiska berättarkurvan genom att se till så att min novell har en tydlig inledning, en tydlig konflikt, en tydlig stegring, ett tydligt klimax, en tydlig konfliktlösning och en tydlig avslutning.
Jag följer den klassiska berättarkurvan genom att se till så att min novell har en tydlig inledning, en tydlig konflikt, en tydlig stegring, ett tydligt klimax, en tydlig konfliktlösning och en tydlig avslutning.
Jag har en intresseväckande inledning, en röd tråd genom hela berättelsen samt en effektfull och uttänkt avslutning.
Återge samtal
Dialoger
Jag har dialoger i min novell som i de flesta av fallen återges med korrekt användning av direkt eller indirekt anföring
Jag har dialoger i min novell som på alla ställen återges med korrekt användning av direkt eller indirekt anföring
Jag har dialoger i min novell som på alla ställen återges med korrekt användning av direkt eller indirekt anföring
Jag skriver mina dialoger så att vissa av dem på ett effektfullt sätt bidrar till att handlingen förs framåt.

Skriftlig framställning

E
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
D
På väg på C
C
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
B
På väg mot A
A
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Formulera sig i skrift
Jag kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning.
Jag kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning.
Jag kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning.
Min text har en i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer.
Min text har en relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer.
Min text har en väl fungerande anpassning till språkliga normer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: