Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Bryggan BAS - 3. Procent och sannolikhet - delmål

Skapad 2019-10-29 08:12 i Getingeskolan Halmstad
Progression i avklarade delmål av begrepp och metoder.
Grundskola 7 – 9 Matematik

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...
● formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
● använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
● välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
● föra och följa matematiska resonemang, och
● använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

För att kunna göra det behöver du behärska begreppen och metoderna i matrisen nedan..

3. Procent och sannolikhet - Kapiteltest

Behöver öva mer
Sidhänvisning
Behärskar
1-2 --- Procent
s.78-79 Arbetsblad 3:1
3 --- En procent är en hundradel
s.80 Arbetsblad 3:2
4-5 --- Rea och rabatt
s.81 Arbetsblad 3:3
6-7 --- Bråkform, decimalform och procentform
s.82-83 Arbetsblad 3:4
8-9 --- Sannolikhet
s.84-85 Arbetsblad 3:5
10 --- Kombinatorik
s.86-87 Arbetsblad 3:6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: