Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Bryggan BAS - 7. Algebra och samband - delmål

Skapad 2019-10-29 09:11 i Getingeskolan Halmstad
Progression i avklarade delmål av begrepp och metoder.
Grundskola 7 – 9 Matematik

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...
● formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
● använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
● välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
● föra och följa matematiska resonemang, och
● använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

För att kunna göra det behöver du behärska begreppen och metoderna i matrisen nedan..

7. Algebra och samband - Kapiteltest

Behöver öva mer
Sidhänvisning
Behärskar
1 och 2 --- Uttryck med algebra
s.158-160 Arbetsblad 7:1
3 --- Förenkla uttryck
s.161 Arbetsblad 7:2
4 --- Mönster
s.162-164 Arbetsblad 7:3
5 och 6 --- Likheter och ekvationer
s.165-167 Arbetsblad 7:4 - 7:5
7 --- Koordinatssystem
s.168-169 Arbetsblad 7:6
8 --- Proportionella samband
s.170-171 Arbetsblad 7:7 - 7:8
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: