👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HEJA - Svenska som andraspråk

Skapad 2019-10-29 09:21 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk

Rubrik 1

  • SvA   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • SvA   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • SvA   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • SvA   välja och använda språkliga strategier,
  • SvA   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • SvA   söka information från olika källor och värdera dessa.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsning
Läsa med flyt
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsförståelse
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Förstå och diskutera
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du varit med om.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du varit med om.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du varit med om.
Beskriva
Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du beskriver på ett utvecklatsätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Skriva olika typer av texter
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Stavningsregler
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Berättande text
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Informationssökning
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Använda information
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett mycket bra sätt.
Använda bilder
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder och andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder och andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder och andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Omdömen
Du kan ge enkla omdömen om innehåll och språk i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehåll och språk i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehåll och språk i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Ordförråd
Du har ett ganska bra ordförråd som du använder när du pratar på ett enkelt sätt med andra om saker du känner till.
Du har ett bra ordförråd som du använder när du pratar på ett utvecklat sätt med andra om saker du känner till.
Du har ett mycket bra ordförråd som du använder när du pratar på ett välutvecklat sätt med andra om saker du känner till.
Ställa frågor
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
Förstå
Du kan använda metoder som fungerar ganska bra för att du ska förstå och bli förstådd när du pratar.
Du kan använda metoder som fungerar bra för att du ska förstå och bli förstådd när du pratar.
Du kan använda metoder som fungerar mycket bra för att du ska förstå och bli förstådd när du pratar.
Redovisning
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett mycket bra sätt.