👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FY - musik årskurs 1-3

Skapad 2019-10-29 10:34 i Fyllingeskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Musik

Matris för åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sjunga
Jag deltar i enkla former av unison sång tillsammans med andra.
Jag deltar i sång, både unison, kanon och växelsång. Jag kan variera sin sång med rytm, klang och dynamik.
Jag gestaltar sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
Spela
Jag deltar i enkla former av ensemblespel tillsammans med andra med olika rytminstrument.
Jag deltar i ensemblespel och anpassar med stöd sitt musicerande efter takt och rytm. Jag kan spela enkla rytmer efter noter, t ex. åttondel och fjärdedelsnot.
Jag provar att spela olika instrument (slagverk, stränginstrument och tangentinstrument) och anpassar sitt musicerande efter takt och rytm.
Musikskapande
Jag kan med hjälp gestalta och uttrycka musik i olika former som t.ex. text, bild, ljud, rörelse och dans.
Jag kan på egen hand gestalta och uttrycka musik i olika former som t.ex. text, bild, ljud, rörelse och dans.
Jag skapar egen musik med rytm, dynamik och tonhöjd.
Jag kan härma olika rytmer.
Jag kan dela in instrument i olika grupper (slagverk, stränginstrument och tangentinstrument)
Jag kan associera, tänka, beskriva känslor som uppkommer vid lyssnandet av musik.
Beskriva och samtala
Jag samtalar kring musikupplevelser som knyter an till elevens vardag.
Jag samtalar kring musikupplevelser som knyter an till elevens vardag och högtidliga sammanhang.
Jag samtalar kring och beskriver musikupplevelser och hur musiken påverkar människor i olika situationer.