Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - skriva texter

Skapad 2019-10-29 10:36 i Fjälkestads skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Svenska
Ej nått upp till nivå 1.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva olika slags texter.
Du kan skriva olika slags texter, ex. berättelser, faktatexter, instruktioner, m.fl., med ett innehåll som till viss del går att förstå.
Du kan skriva olika slags texter, ex. berättelser, faktatexter, instruktioner, m.fl., med ett innehåll som till stor del går att förstå.
Du kan skriva olika slags texter, ex. berättelser, faktatexter, instruktioner, m.fl., med ett tydligt innehåll som går att förstå.
Din text är till viss del uppbyggd enligt den struktur som är typisk, ex. för berättande text: början -problem -händelser-avslutning
Din text är till stor del uppbyggd enligt den struktur som är typisk, ex. för berättande text : början -problem -händelser-avslutning.
Din text är uppbyggd enligt en tydlig struktur, ex. för berättande text : början -problem -händelser-avslutning.
Du varierar till viss del ditt språk, ex. -berättande-talspråk, -sen- efter det- till sist, -sa-viskade-röt.
Du varierar till stor del ditt språk, ex. -berättande-talspråk, -sen- efter det- till sist, -sa-viskade-röt.
Du uppvisar en god språklig variation, ex. -berättande-talspråk, -sen- efter det- till sist, -sa-viskade-röt.
Skriver texter med beskrivningar och handling.
De berättande texter du skriver innehåller endast enkla beskrivningar av personer, miljöer, sinnesintryck, osv. Dina beskrivningar är korta, adjektiven sällan använda och det blir mest händelse på händelse utan någon fördjupning.
De berättande texter du skriver innehåller till en del utvecklade beskrivningar av personer, miljöer, sinnesintryck, osv. Vi får veta något om personer och miljö, du använder adjektiv och fördjupar dig delvis i vissa delar.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade beskrivningar av personer, miljöer, sinnesintryck, osv. Läsaren få veta hur personer känner sig, dofter, hur det känns att vara på en plats, osv. Du använder ett språk och ord som som får läsaren att se allt framför sig.
Handlingen är enkel och kort. Olika händelser följer på varandra och berörs endast ytligt.
Handlingen är till viss del utvecklad och vissa händelser beskrivs mer ingående. Du kan berätta om det som händer och har hänt.
Handlingen är välutvecklad och växlar mellan det som händer och har hänt, mellan olika platser och skilda händelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: