Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3

Skapad 2019-10-29 10:38 i Ingaredsskolan Alingsås
Kunskapsutveckling för matematik hösterminen åk 3 enligt Lgr 11 (Mattedektektiverna)
Grundskola 3 Matematik

Kunskapsutveckling i matematik i åk 3

Rubrik 1

Kunskapsutveckling i matematik årskurs 3
Tal
ental, tiotal, hundratal och tusental
utvecklad form
avrunda till närmaste tiotal och hundratal
överslagsräkna
talmönster
Tal
enkla bråk
avrunda till närmaste tiotal, hundratal och tusental
överslagsräkna
Geometri
omkrets
avbilda
skala
bygga tredimensionella figurer
Geometri
skala
koordinatsystem
Räknesätten
addition och subtraktion 0 till 1000. omgruppering med tiotalsövergång
addition och subtraktion 0 till 1000. algoritmer- uppställning
multiplikationstabell 0-10 (utan svåra hörnet)
division
miniräknaren
Räknesätten
addition och subtraktion upp till 10 000. omgruppering med tiotalsövergång
addition och subtraktion upp till 10 000. algoritmer -uppställning med växling
multiplikationstabellerna 0-10
divisionstabellerna 0-10
multiplikation med 10, 100 och 1000
nödvändig eller onödig information
Mätning
längd (m, dm, cm och mm)
vikt (kg, hg och g)
digital tid (hel, halv, kvart i och kvart över, 00, 15,30, 45)
temperatur
Mätning
längd (km och mil)
hela klockan (analog och digital tid)
jämföra temperatur
omkrets
area
Statistik
avläsa och tolka resultattabell
avläsa och tolka tidtabell
avläsa och tolka cirkeldiagram
göra en undersökning med tabell och diagram
Statistik
göra en egen undersökning med tabell och diagram
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: