Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Från Big Bang till järnåldern

Skapad 2019-10-29 11:24 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Bedömningsmatris arbetsområde Från Big Bang till järnåldern.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Du är på väg...
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Beskriva och jämföra
Kunna beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktig händelser.
  • SO  1-3
  • SO   3
  • SO   3
Du kan med stöd ge något exempel på hur människan levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Du kan ge några exempel på hur människan levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du berättar till exempel om deras bostäder, kläder, verktyg och mat. Du jämför, ser likheter och skillnader.
Du kan ge flera exempel på hur människan levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du berättar till exempel om deras bostäder, kläder, verktyg och mat. Du jämför, ser likheter och skillnader. Du kan samtala kring varför det är skillnader.
Iaktta spår
Kunna iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  • SO  1-3
  • SO   3
Du kan med stöd ge något exempel på spår från forntiden som vi kan hitta idag.
Du kan ge exempel på några spår från forntiden som vi kan hitta idag.
Du kan ge exempel på flera spår från forntiden som vi kan hitta idag. Du kan på ett tydligt sätt berätta om hur spår i naturen bildades.
Använda tidslinje
Kunna använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  • SO  1-3
  • SO  1-3
  • SO   3
Du kan med stöd göra och avläsa en enkel tidslinje. Du kan använda några av tidsbegreppen dåtid, nutid, framtid, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Du kan avläsa och göra en enkel tidslinje. Du kan använda tidsbegreppen dåtid, nutid, framtid, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Du kan avläsa, förstå och göra en tidslinje. Du kan använda tidsbegreppen dåtid, nutid, framtid, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du kan på tidslinjen ange fler händelser ur livets utveckling i kronologisk ordning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: