Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1-3

Skapad 2019-10-29 14:11 i Furulundsskolan Halmstad
Idrott och Hälsa Årskurs 1-3, VT17
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

I idrottsundervisningen med årskurs 1-3 tränar eleverna:

  • samarbetsförmåga
  • gruppstärkande övningar
  • hur vi visar hänsyn och respekt för varandra
  • motorik och koordination
  • regler i lekar och spel
  • tilltron till sin egen förmåga

Eleverna ska få en positiv upplevelse i ämnet idrott och hälsa och utveckla sin allsidiga fysiska förmåga för att skapa ett intresse för fysisk aktivitet.

Nivå 1
.
Nivå 2
Nivå 3
Sammarbetesförmåga Visar hänsyn och respekt mot klasskamraterna
Eleven deltar i gruppen. Eleven försöker se till de andra deltagarnas behov och visar viss hjälpsamhet.
Eleven deltar aktivt i gruppen och du kan diskutera olika lösningar tillsammans med de andra i gruppen. Eleven försöker bidra till att det är ett positivt klimat i gruppen genom att inte bara se till sitt eget bästa.
Eleven är aktiv och engagerad i gruppen och bidrar till att lyfta både innehåll och prestation. Eleven bidrar till att det är ett positivt klimat i gruppen och ser till allas bästa.
Följa instruktioner och regler i lekar och spel
Eleven har grundläggande förmåga att ta emot instruktioner och följa regler i lekar och spel.
Eleven har god förmåga att ta emot instruktioner och följa regler i lekar och spel.
Eleven har mycket god förmåga att ta emot instruktioner och följa regler i lekar och spel.
Motorik Anpassad rörelse till aktivitet
Eleven behärskar till viss del de olika motoriska grundformerna och försöker att anpassa sina rörelser till aktiviteten.
Eleven behärskar de olika motoriska grundformerna och anpassar dessa relativt väl till aktiviteten.
Eleven behärskar de olika motoriska grundformerna och anpassar dessa väl till aktiviteten.
Dusch och omklädning
Eleven sköter omklädning men duschar inte efter idrottslektionerna.
Eleven sköter omklädning och dusch relativit självständigt. Viss hjälp av personal behövs vid duschtillfällena.
Eleven sköter sig självständigt i båda omklädning och vid duschtillfällena utan hjälp från personal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: