Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Bryggan - 3. Bråk och procent - delmål

Skapad 2019-10-29 14:37 i Getingeskolan Halmstad
Progression i avklarade delmål av begrepp och metoder.
Grundskola 7 – 9 Matematik

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...
● formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
● använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
● välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
● föra och följa matematiska resonemang, och
● använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

För att kunna göra det behöver du behärska begreppen och metoderna i matrisen nedan..

3. Bråk och procent - Kapiteltest

Behöver öva mer
Sidhänvisning
Behärskar
1 --- Andel i bråkform
s.82 Arbetsblad 3:1
2 --- Jämföra bråk
s.83-84 Arbetsblad 3:2
3 --- Förkorta och förlänga bråk
s.85 Arbetsblad 3:3
4a och 4b --- Addera och subtrahera bråk
s.86 Arbetsblad 3:4
4c --- Beräkna delen med bråk
s.88-89 Arbetsblad 3:5
4d --- Multiplicera bråk med heltal
s.87
5 --- Bråkform, decimalform och procentform
s.90-93 Arbetsblad 3:6 - 3:7
6 --- Beräkna andelen i procentform
s.94-95 Arbetsblad 3:8 - 3:9
7 --- Jämför med procent och beräkna det hela, 100%
s.96-97 Arbetsblad 3:10 - 3:11
8 --- Beräkna delen med procent
s.98-99 Arbetsblad 3:12 - 3:13
9 --- Förändringsfaktor
Muntlig fråga, beakta svaret och välj sidor därefter.
s. 100-101 Arbetsblad 3:14
10 --- Ränta
s. 102-103
Prov kapitel 3
Repetition utifrån provresultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: