👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Bryggan - 4. Statistik och sannolikhet - delmål

Skapad 2019-10-29 14:58 i Getingeskolan Halmstad
Progression i avklarade delmål av begrepp och metoder.
Grundskola 7 – 9 Matematik

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...
● formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
● använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
● välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
● föra och följa matematiska resonemang, och
● använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

För att kunna göra det behöver du behärska begreppen och metoderna i matrisen nedan..

4 Statistik och sannolikhet - Kapiteltest

Behöver öva mer
Sidhänvisning
Behärskar
1 och 2 --- Tabeller och diagramtyper
s.112-115 och 118-119 Arbetsblad 4:1 - 4:4
3 --- Lägesmått
s.116-117 Arbetsblad 4:5 - 4:6
4 --- Sannolikhet
s.120-121
5 --- Sannolikhet för en händelse
s.122-123 Arbetsblad 4:7 - 4:8
6 och 7 --- Räkna med sannolikhet
s.124-125 Arbetsblad 4:9 - 4:10
8 --- Kombinatorik
s.126-127 Arbetsblad 4:12
Prov kapitel 4
Repetition utifrån provresultat.