Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De abrahamitiska världsreligionerna

Skapad 2019-10-29 16:18 i Kärna skola Kungälv
En lärandematris över arbetsområdet - abrahamitiska världsreligioner.
Grundskola 5 – 6 Religionskunskap

Religion är när flera tror på samma sak om t.ex. gudar, andar eller andra övernaturliga fenomen, livets mening samt hur man ska leva. Man tror också ofta på ett liv efter döden. De fem största religionerna (utifrån både antal anhängare samt spridning över världen) anses vara Kristendom, Judendom, Islam, Hinduism och Buddism. Du ska nu få lära dig om och jämföra tre av dessa religioner.

De abrahamitiska världsreligionerna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tre stora världsreligioner
Du kan namnet på de olika Abrahamitiska världsreligionerna. Du känner till dess utbredning samt antalet anhängare.
Jag kan namnge tre olika världsreligioner
Jag kan säga tre olika religioner, ge exempel på var i världen de finns eller hur många anhängare de har.
Jag kan säga tre olika religioner, ge exempel på var i världen de finns samt ungefär hur många anhängare de har.
Heliga platser, rum, ritualer och levnadsregler
Du kan berätta om de olika religionerna.
Jag kan berätta om minst en religions heliga platser, rum, ritualer och levnadsregler.
Jag kan berätta om minst två av religionernas heliga platser, rum, ritualer och levnadsregler.
Jag kan berätta om de tre religionernas heliga platser, rum, ritualer och levnadsregler.
Högtider och traditioner
Du kan berätta om olika högtider och traditioner från religionerna.
Jag kan berätta om en högtid och någon tradition från minst en religion.
Jag kan berätta om minst en högtid och en tradition från minst två religioner.
Jag kan berätta om flera högtider och traditioner från tre religioner.
Jämförelse av olika religioner
Du kan jämföra olika religioner genom att titta på likheter och skillnader samt resonera om dessa.
Jag kan visa minst en likhet och en skillnad mellan två av religionerna.
Jag kan visa ett par likheter och skillnader mellan alla tre religioner.
Jag kan visa flera likheter och skillnader mellan de tre religionerna.
Religionens påverkan
Du kan beskriva hur livet kan påverkas på olika sätt av olika religioner.
Du kan säga något om hur en människas vardag kan påverkas av en religion.
Du kan ge ett par exempel på hur en människas vardag påverkas av en religion.
Du kan ge flera exempel på hur en människas vardag påverkas av olika religioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: