Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO-matris åk 4

Skapad 2019-10-30 08:24 i Östergårdsskolan Halmstad
Koll på NO
Grundskola 4 – 5 Kemi Fysik Biologi
På väg mot godtagbara
Godtagbara
Mer än godtagbara
Förklara och beskriva
Tar hjälp av exempel för att förklara teorier, modeller och samband. Kan förklara vissa begrepp och termer.
Visar förståelse genom att använda exempel i förklaringar. Använder begrepp och termer i beskrivningar. Kan visa på samband mellan teorier, begrepp och modeller.
Samtala
Är med i samtal genom att ställa frågor och lyssna på andra.
Är aktiv i samtal, ställer frågor, kan presentera och bemöta olika åsikter.
Information:
Söka och använda
Söker information från olika källor och kan få fram viss information för att lösa en uppgift.
Söker aktivt information från olika källor och kan få fram information som fungerar för att lösa en uppgift.
Granska
Vet att information kan vara olika trovärdig.
Kan resonera kring olika informationskällors trovärdighet.
Undersöka:
Material
Använder utrustning i en undersökning på ett säkert och i stort sett rätt sätt.
Använder utrustning i en undersökning på ett bra och lämpligt sätt.
Förarbete
Kan med viss hjälp formulera en frågeställning. Kan med viss hjälp planera och genomföra en enkel undersökning.
Kan formulera en enkel frågeställning. Kan planera en undersökning och med viss hjälp och justering arbeta systematiskt utifrån planeringen.
Efterarbete
Gör enkel dokumentation av en undersökning. Kan jämföra likheter och skillnader i olika resultat. Kan samtala om hur en undersökning kan förbättras.
Gör en noggrann dokumentation av undersökningen. Jämför likheter och skillnader i olika resultat och deltar i diskussioner om vad de kan bero på. Kommer med egna förslag på vad som kan förbättras i en undersökning, som efter viss justering kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: