Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 4-5

Skapad 2019-10-30 08:58 i Strömsskolan Lilla Edet
Matris för bedömning utifrån kunskapskraven för år 6
Grundskola 4 – 5 Engelska
Förmåga
Ej påbörjad eller ännu uppnådd
Steg 1
Grundläggande kunskaper I dessa områden har du grundläggande kunskaper som du behöver bearbeta och fördjupa.
Steg 2
Goda kunskaper I dessa områden har du goda kunskaper som du bör fortsätta att utveckla och fördjupa.
Steg 3
Mycket goda kunskaper I dessa områden har du mycket goda kunskaper som du kan fortsätta att utveckla och fördjupa.
Förstå tal
Du förstår helt och hållet det som sägs och uppfattar detaljer som gör att du bättre förstår vad som uttrycks.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Förstå skrift
Du kan läsa en text och förstår helheten av det som skrivits och uppfatta detaljer som gör att du bättre förstår vad texten handlar om.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra/kommentera
Du kan redogöra för innehållet i en text eller i tal samt utifrån det budskap som finns, agera och följa instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja strategi
Du använder dig av olika strategier för att lättare förstå och ta till dig talad engelska eller läsa och förstå en engelsk text
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Formulera sig i tal
När du talar engelska så kan du formulera dig enkelt, tydligt och sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig i skrift
När du skriver engelska så kan du formulera dig enkelt, tydligt och sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
Du kan bearbeta och förbättra din egen text eller ditt eget tal för att variera och förtydliga din kommunikation.
  • En  E 6
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
När du pratar engelska med någon så kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med hjälp av ord, fraser och meningar som passar till syftet, mottagare och situation
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
Du skriver på engelska och uttrycker dig tydligt med ord, fraser och meningar som passar till syftet, mottagare och situation
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Du använder dig av olika strategier för att bättre kunna kommunicera på engelska med andra.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera & jämföra
Du kommenterar olika företeelser som sker i olika sammanhang och områden där engelska används. Du kan även jämföra dessa företeelser och sammanhang med egna erfarenheter och upplevelser.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: