Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans grej - faktatext

Skapad 2019-10-30 09:07 i Garnvindeskolan Ale
Kommunövergripande matris där följande bedöms: - Källor - Fakta - Bearbetning av fakta - Struktur
Grundskola 1 – 3

Källor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Urval
Jag behöver stöd med urval av källor.
Jag klarar att självständigt göra ett urval av relevant källa.
Jag klarar att självständigt göra ett urval av relevanta källor.

Fakta

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Urval
Jag väljer fakta som har ingen eller liten relevans för uppgiften.
Jag får med viktig fakta men har svårt att välja bort fakta som inte har relevans för uppgiften.
Jag väljer ut fakta som oftast är relevanta för uppgiften.
Jag väljer ut fakta som är relevanta för uppgiften och viktiga för sammanhanget.
Centrala begrepp
Min text saknar begrepp och förklaringar som har med arbetsområdet att göra.
Min text innehåller begrepp som har med arbetsområdet att göra men förklaringar saknas.
Min text innehåller begrepp som har med arbetsområdet att göra och några förklaringar finns.
Min text innehåller begrepp som har med arbetsområdet att göra. Begreppen används och förklaras på ett begripligt sätt.

Bearbetning av fakta

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beskriva/sammanfatta
Förståelse
Jag visar inte förståelse på grund av ofullständiga beskrivningar av fakta.
Jag visar förståelse genom att använda beskrivningar av fakta.
Jag visar förståelse genom att använda beskrivningar av fakta och gör försök till en sammanfattning.
Jag visar förståelse genom beskrivningar och sammanfattning.
Beskriva/sammanfatta
Egna formuleringar
Jag skriver av innehållet i källorna utan egna formuleringar.
Jag skriver av innehållet i källorna men använder en del egna formuleringar.
Jag skriver till störst del med egna formuleringar.
Jag skriver med egna formuleringar.
Jämförelse
Min text saknar jämförelser, skillnader och likheter.
Min text har skillnader och/eller likheter men jämförs inte.
Min text har både skillnader och likheter och ett försök till jämförelser.
Min text har jämförelser, skillnader och likheter.
Dra slutsatser
Min slutsats saknas.
Mitt försök till slutsats finns men underbyggs inte av fakta.
Min slutsats finns och underbyggs delvis av fakta.
Min slutsats finns och är underbyggd av fakta.

Struktur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Röd tråd
Jag saknar ”röd tråd”. Min tankegång framgår inte.
I min text finns försök till en ”röd tråd”. Min tankegång hoppar fram och tillbaka.
Min text har en ”röd tråd”. Min tankegång går att följa.
I min text finns det en tydlig ”röd tråd” så att det ena länkar till det andra.
Illustration
Mina bilder saknas.
Mina bilder finns men de stämmer inte överens med texten.
Mina bilder och text stämmer överens.
Jag har beskrivande bilder som förstärker textens innehåll.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: