Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

våra sinnen

Skapad 2019-10-30 09:49 i Önnestads skola Kristianstad
Ett femveckors temaarbete om kroppen.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Människans kroppsdelar och sinnen.
  • NO   3
Eleven berättar med stöd av en vuxen eller kamrat om några av människans sinnen.
Eleven berättar om några av människans sinnen och visar viss förståelse för hur de fungerar.
Eleven berättar om några av människans sinnen, och har förståelse för hur de fungerar och samverkar.
Utföra undersökningar som handlar om människan.
  • NO   3
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven med stöd av en vuxen eller kamrat utföra enkla undersökningar som handlar om våra sinnen.
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra olika typer av enkla undersökningar som handlar om våra sinnen.
Utifrån instruktioner kan eleven utföra olika typer av undersökningar som handlar om våra sinnen.
I det undersökande arbetet gör eleven med hjälp av en vuxen någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
I det undersökande arbetet gör eleven flera jämförelser mellan egna och andras resultat.
Dokumentera undersökningar.
  • NO   3
Eleven dokumenterar sina undersökningar med hjälp av någon uttrycksform.
Eleven dokumenterar sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer.
Eleven dokumenterar sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: