Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning [HT19]

Skapad 2019-10-30 11:24 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 7 – 9 Engelska

I matrisen nedan ingår endast utvalda delar av Skolverkets kunskapskrav.

Kunskapskraven i sin helhet finns på www.skolverket.se

Kunskapskrav i slutet av år 9

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sina förmågor att formulera sig och kommunicera i tal och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
F(örbättringsområde)
E
C
A
Tydlighet & variation
Ju bättre uttal, intonation och grammatik du använder, desto tydligare blir ditt tal. Ju större förråd av ord och uttryck du behärskar, desto mer kan du variera ditt språk.
Begripligt Enkelt
Relativt tydligt Relativt varierat
Tydligt
Sammanhang & flyt
Sammanhang skapar du med "röd tråd", det vill säga att det du säger passar ihop och det finns en tydlig inledning och avslutning. Ett sammanhängande språk skapar du med sambandsord som till exempel "but", "because", "since" och "while". Flyt handlar om i vilken utsträckning du talar utan att behöva stanna upp eller tveka så att det stör kommunikationen. Ju bättre flyt, desto enklare kan andra följa med i det du säger.
Relativt sammanhängande
Relativt sammanhängande Visst flyt
Sammanhängande Flyt
Anpassning & bearbetning
Graden av anpassning bestäms av helhetsbilden av hur väl du följer den aktuella uppgiftens instruktioner och tänker på den eller de som du talar till. Ju mer du arbetar på att förbättra dina framställningar, desto bättre kommer du att lyckas med tydlighet, variation och anpassning.
Enkla förbättringar
I någon mån anpassat Välgrundade förbättringar
Viss anpassning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: