Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva en berättelse - Den magiska dörren

Skapad 2019-10-30 14:05 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola 4 Svenska Bild

Den magiska dörren

Läsa

 • Sv  4-6   Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunna följa en instruktion
 • Sv  E 6
Tränar tillsammans med vuxen på att läsa checklistan inför varje kapitel och följa det som står.
Kan läsa checklistan inför varje kapitel och följa det som står med stöd från vuxen ibland.
Kan på egen hand läsa checklistan inför varje kapitel och följa det som står.

Skriva

 • Sv  4-6   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6   Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6   Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Den röda tråden i berättelsen.
 • Sv  E 6
Du tränar på att skriva en enkel text som är sammanhängande mellan alla kapitel.
Du kan skriva en enkel text som är sammanhängande mellan alla kapitel.
Du skriver en välplanerad text där alla kapitel hänger samman i en röd tråd.
Språkliga drag
* Dialog * Styckeindelning * Person- och miljöbeskrivningar.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du kan skriva en enkel text med något av följande: * talstreck * styckeindelning * beskrivning av något/någon i berättelsen.
Du kan skriva en enkel text med * talstreck * styckeindelning *beskrivning av något/någon i berättelsen. (Du uppfyller två av dessa).
Du kan skriva en text med dialoger, styckeindelning och beskrivningar av någon/något i berättelsen.
Skrivregler
* Stor bokstav, mellanrum, punkt, kommatecken, utropstecken * Stavning
 • Sv  E 6
Du tränar på att skriva stor bokstav, mellanrum och punkt samt tränar på din stavning.
Du kan skriva stor bokstav, mellanrum och punkt samt kan skriva vanligt förekommande ord rätt. T. ex. också, mycket, hemma.
Du kan skriva stor bokstav, mellanrum och punkt och kan eller har börjat skriva med kommatecken.

Illustration

 • Sv  4-6   Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kombinera bild till text.
 • Sv  E 6
Du tränar på att rita enkla bilder som passar till din text.
Du kan rita enklare bilder som passar till din text.
Du kan rita bilder till din roman som är väl genomtänkta och som förstärker texten.

Respons

 • Sv  4-6   Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ge och ta respons
 • Sv  E 6
Du tränar på att läsa andras texter och ge något enkelt tips om vad som kan förbättras.
Du kan läsa andras texter och kan ge ett par enkla tips på förbättring av texten.
Du kan läsa andras texter och kan ge flera tydliga tips på förbättring av text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: